POZOR

Ak nemáte občiansky preukaz, ak ste účastníkom dopravnej nehody, trestného alebo násilného činu, stratili ste vedomie, utrpeli ste poranenie hlavy, úraz je sprevádzaný stratou citlivosti, krvácaním, alebo máte obtiaže v oblasti hrudníka, brucha, alebo ste tehotná, urýchlene

NAVŠTÍVTE NAJBLIŽŠIU POHOTOVOSŤ

ŠPORTOVÁ TRAUMATOLÓGIA

________

Vyplňte prosím dotazník

Obratom Vás budeme kontaktovať

DOSTANETE

 názor ortopéda ku Vášmu úrazu
✓ rada k prvej pomoci
 zváženie nutnosti operačného riešenia
 doporučenie lekára na další potrebný postup
 služby MRmagnetická rezonancia ) online cez vyšetrenie.online
 doriešenie cestou ortoped.sk

PRIEBEH

podrobne vyplniť formulár dotazníka
preposlať výsledky, popis prípadných absolvovaných vyšetrení
uhradiť online poplatok 30 EUR
dostanete na e-mail odpoveď od ortopéda ( športového traumatológa )

Dôležité informácie

Nemáme skúsenosti s pacientmi do 15 rokov, ani s pacientmi trpiacimi systémovými, nádorovými, infekčnými alebo reumatickými ochoreniami.

Vzhľadom na veľký záujem nevedia byť naše názory interpretované v krátkom čase, niektoré vyžadujú aj konzultáciu s viacerými kolegami, ale o to sú precíznejšie a zodpovednejšie.

Nasledovné odborné rady ortopéda sa opierajú len o Vami zaslané informácie a prípadný odborný popis vyšetrení.

Tieto informácie – konzultácia, NENAHRÁDZAJÚ ODBORNÉ VYŠETRENIE lekárom, a preto doporučujeme následné osobné stretnutie – vyšetrenie lekárom špecialistom, v prípade veľkých obtiaž urýchlene navštíviť pohotovostnú službu v nemocnici.

Za druhý názor lekára sa považuje aj vyhodnotenie nutnosti poslať pacienta k inému špecialistovi.

Ortopéd nemá zo zákona právo ani odbornú spôsobilosť popisovať,  alebo sa vyjadriť  k snímkam (obrázkom) z magnetickej rezonancii , CT, alebo iného doplnkového vyšetrenia

Konzultácia je určená prevažne pre pacientov zo Slovenskej Republiky. Naši lekári nemajú certifikácie z prekladu, alebo tlmočenia z iného jazyka. Nemáme možnosť sa zodpovedne  vyjadriť k správam v inom ako Slovenskom jazyku.

Z pohľadu GDPR nemá lekár konzultácie prístup k Vašim odborným popisom a vyšetreniam pokiaľ mu ich vy dobrovoľne a s plným vedomím  nezašlete a to vo forme PDF.

Služba je dostupná len od 7:00 do 22:00h.

DOTAZNÍK

Vyplňte prosím zodpovedne a podrobne

Úraz - Poplatok za službu je 30€.

Služba nie je uhrádzaná zdravotnou poisťovňou.

Vyplňte stručný dotazník o úraze, ak máte MRI, CT popis, alebo RTG snímok pošlite nám to. Na presnejšie stanovenie diagnózy nám zašlite fotky postihnutej lokality.

Pred zadaním a odoslaním akýchkoľvek osobných údajov, resp. pred prvým použitím stránky www.uraz.online si prosím pozorne prečítajte Informácie o spracúvaní osobných údajov.

Dotazník:

Urýchlene navštívte nemocnicu ak:Informácia o novej službe

Ak sa Vám stal úraz pohybového aparátu pred viac ako 2 týždňami využite službu www.konzultaciaortoped.sk alebo cestu pacienta na www.ortoped.sk

KONTAKTNÉ INFO

clinica orthopedica
Nevädzová 6
Bratislava 821 01